Maastikuarhitektuuri Büroo                                                          maastikuarhitektuur
 • detailplaneeringud;
 • maastikuarhitektuurne projekteerimine;
 • haljastus-, kujundus- ja aiaprojektid;
 • mänguväljakute ja spordirajatiste projekteerimine;
 • väärtuslike maastike hindamine;
 • maastike hooldus- ja kaitsekorralduskavad;
 • parkide, kalmistute, aedade restaureerimis-, konserveerimis- ja rekonstrueerimiseprojektid;
 • muinsuskaitse eritingimuste koostamine ja muinsuskaitse järelvalve;
 • eksperthinnangud, erialased koolitused ja konsultatsioonid;
 • keskkonnamõjude hindamine;
 • ajalooliste parkidega seotud arhiivitööd;
 • haljastuse rajamine ja maastikuarhitektuurne ehitus.

telefon: 740 6205  e-post: info[at]mab.ee  Copyright Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ