MAASTIKUARHITEKTUURI BÜROO

MA

tegevus

konsultatsioon

Helista ja küsi nõu. Esmane konsultatsioon tasuta. Meie ekspertidel on pikk kogemus. Oleme tegutsenud 22 aastat.

uuringud

 

Koostame maastike uuringuid, dendroloogilisi inventuure, muinsuskaitse eritingimusi.

kavad

 

Koostame arengukavasid, hoolduskavasid, kaitsekorralduskavasid, eksperthinnanguid.

projekteerimine

 

Projekteerime välisruumi,  avalikku linnaruumi, parke, haljasalasid, mänguväljakuid, eraaedu, rajatisi.

planeerimine

 

Koostame teemaplaneeringuid ja detailplaneeringuid.

3D visualiseeringud

 

Koostame 3d mudeleid ja visualiseeringuid. 

teenused

pordiplatsid 
maastikuarhitektuuri büroo kliendid on kohalikud
omavalitsused, eraettevõtted, riigiasutused ja eraisikud

 

 

Maastikuarhitektuuri Büroo on asutatud 2001. aastal. Maastikuarhitektuuri Büroo on erakapitalil põhinev ettevõte. Maastikuarhitektuuri Büroos on tegeletud maastike temaatikaga – ümbritseva vaatlemise, tunnetamise, tajumise, suhestumise, läbi elamise, analüüsimise, struktueerimise, tähenduste avastamise, tõlgendamise, sümboliseerimise, kujundamise, esitamise ja hoidmisega.

 

Eestlased peavad ennast maarahvaks. Igaühel meist on oma suhe loodusega, omad seene-, pohla- ja mustikakohad ning paigad jõu kogumiseks, üksi ja koosolemiseks. Oma kodu ja maakohad on meil tradistsioonilise maakasutuse kandjad ning on iseenesestmõistetav, et iga eestlane kavandab ja ehitab oma kodu ümbruse ise. Meie maastikuarhitektid oleme teie ideede kogujad, selekteerijad ja taasloojad. Niimoodi koos töötades sünnib igale paigale ainuomane ja kordumatu maastik, mis sulandub olemasolevaga, maastik, milles on tunnetus ja tasakaal, stiil ja maitsekus ning ei puudu ka pererahva veidrused.

 

Meie jaoks on maastikes töötades oluline märgata kohtade omapära ning seda aidata hoida ja esile tõsta. Kõik ei ole maastikus koheselt nähtav – selle miski avastamine on omaette väärtus ja ülesanne. Ruumi hing peegeldub inimeste tegevusega seotud lugudes ja mälestustes, koha iseloomulikes lõhnades, helides ja värvides, mis kannavad endas meeleolu ja loovad omanäolise õhkkonna. Avaliku ruumi (taas)loomisel on meie maastikuarhitektide jaoks esmatähtis kogukondade kaasamine, kohalike inimeste mõtete ja vajadustega arvestamine, inimmõõtmelisus ja inimlikkus. 

digitaliseerimine

 

Digitaliseerimine kaarte ja jooniseid. Koostame inventariseerimisjooniseid.

maastikuehitus

 

Aitame leida soiva maastikuehitaja haljastuse rajamiseks ja maastikuobjektide ehitamiseks.

hooldus

 

Teostame hooldustöid haljasaladel, puude lõikust, puude ja võsa raieid, niidame muru,

MAB tööde kaart

referentsid

Projektid

Tartu Rüütli 15 tagahoovi ehitusprojekt, 2023

Aiandi tee 1, ehitusmahud, 2023

Soonepõllu mü maastikuarhitektuurne projekt, eskiis, 2023

Viirpuu 6 mü maastikuarhitektuurne eskiis 2023

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi maastikuarhitektuurne eskiis, 2022

Ruila mõisa pargi tegevuskava, 2022

Ruila mõisa pargi maastikuarhitektuurne lahendus, eskiisprojekt, eelprojekt 2022

Sõõrujõe külaplatsi maastikuarhitektuurne projekt, 2022

Udre mü õueala maastikuarhitektuurne eskiisprojekt 2022

Kiili lasteaia õueala, Kurna tee 9 põhiprojekt, 2022

Tartu Lai 34/36 hooviala haljasala projekteerimine, eskiisprojekt, eelprojekt 2022

Kaalepi maaüksuse maastikuarhitektuurne projekteerimine, eskiisprojekt, 2022

Lehola asumi kogukonna pargi ja tegevusalade projekt, põhiprojekt, 2021

Põhjala paviljoni ehitusprojekt, 2021

Laiaküla küla, Pähklimänni haljaku põhiprojekt, 2021

Heimtali küla, Vardi allee 1 mü maastikuarhitektuurne projekt, 2021

Turba pargi rekonstrueerimisprojekt, eskiis,  2021

Tartu Ropka 2 mü haljastuse eelprojekt, 2021

Kaasiku 15 terrassi eskiis, 2020

Haljala aleviku pereväljaku ehitusprojekt, 2020

Supelhoone mü eelprojekt, 2020

Saue Gümnaasiumi spordiväljaku põhiprojekt, 2020

Vääna mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt, 2020

Tartu Staadioni tn 63/65/65a mü eelprojekt, 2019

Saue mõisapargi mänguväljaku eelprojekt, 2019

Köstri-Aaviku tiigi projekteerimine, 2019

Maastikuarhitektuurse osa koostamine Kalevipoja põik 2, 2b Tallinn parkimisala põhiprojektile, 2019

Kubija suusabaasi staadioni, rolleriraja pikenduse, 2 parkla renoveerimisprojekt ja välisvalgustuseprojekt (EP, PP), 2018

Kamari järve puhkeala ronimis-, laskumis- ja vaatetorni eelprojekt, 2017

Valgjärve mõisa metsapargi kujundusprojekt , põhiprojekt, 2017

Iisaku Kirikumäe maa-ala põhiprojekt, 2016

Saue mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojekt, põhiprojekt, 2016

Narva 26. Juuli tn 15 a mänguväljaku põhiprojekt, 2015 

Narva A.-A. Tiimanni tn 13 a, 15 a, Tallinna mnt 58 a mänguväljaku põhiprojekt, 2015

Heina 8 Tartu eraaed, eelprojekt, 2015

Kolga mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt, Harjumaa, 2015

Suurekase maaüksuse eskiisprojekt, Jõgevamaa, 2015

Kaasikmäe maaüksuse (Kellavere puhkeala) põhiprojekt Lääne-Virumaa, 2011

Kiltsi mõisa pargi dendroloogiline uuring ja põhiprojekt, Lääne-Virumaa, 2010

Eskiis Karksi ordulinnuse varemete valgustusprojekti koostamiseks, Viljandimaa, 2009

Eesti Vabadussõja mälestussamba pargi ja lähiala põhiprojekt, Karksi-Nuia linn, Viljandimaa, 2007

Oja talu aiaprojekt, Viljandimaa, 2007

Tamsalu lasteaia haljastusprojekt (EP), Lääne-Virumaa, 2007

Sääse lasteaia haljastusprojekt eelprojekti tasemel, Lääne-Virumaa, 2007

Vasta mõisapargi rekonstrueerimisprojekt, Lääne-Virumaa, 2006 

Sirgumetsa bagiraja eskiisprojekt, Tartumaa, 2006

Parksepa taluõue eskiislahendus, Võrumaa, 2006

Tamsalu kultuurimaja pargi eelprojekt, Lääne-Virumaa, 2005 

Õpetaja tänava mänguväljaku "Joona" projekt, 2002

Supilinna Marja tänava mänguväljaku projekt, Tartu linn, 2001

 

Detailplaneerigud

Ringtee tn 89, Ringtee tn 83, Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu eskiis, 2021

Lääne-Nigula vald, Oru küla, Karjamaa kinnistu detailplaneering, 2020

Tartumaal,  Nõo vallas, Tuuleveski elamurajooni detailplaneering, 2020

Ürgoru tn 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja 14, Mäksa vald detailplaneering, 2020

Kuusalu vallas, Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneering, 2018

Reku sadamaala detailplaneeringu eskiis, 2016

Jaagumetsa 14 maaüksuse detailplaneering, Tartumaa, 2015

Pargi A6 kinnistu osa ja lähiala detailplaneering, Põlva vald, 2011

Jänese-Kõrtsi kinnistu detailplaneering, Tartumaa, 2009

Paide maantee ja Ivaste tänava vahelise Lembitu puiestee äärse maa-ala detailplaneering, Tapa linn, Lääne-Virumaa, 2008

Koeru tervise- ja spordikeskuse detailplaneering, Koeru alevik, Järvamaa, 2008

Tamsalu-Sääse elamuala detailplaneering, Tamsalu linn, Lääne-Virumaa, 2008

Vapramäe loodusmaja detailplaneering, 2008

Loigu tee 3 maaüksuse detailplaneering, Rae vald, Harjumaa, 2007

Jaagumetsa maaüksuse detailplaneering, Tartumaa, 2007

Hummuli tiikide detailplaneering, Hummuli vald, Valgamaa, 2007

Tammiku maaüksuse detailplaneering, Põvvatu küla, Luunja vald, 2007

Raja maaüksuse detailplaneering, Vesneri küla, Tartu vald, 2007

Ranna kinnistu detailplaneering, Melliste küla, Mäksa vald, 2006

Väike-kuusiku, Viilhalli, Käänutaguse, Tagaserva, Kivipealse maaüksuste detailplaneering, Tartu vald, 2006

Karksi-Nuia kvartalites 18, 35 ja 36 osa-aladel detailplaneering Eesti Vabadussõja mälestuse jäädvustamiseks, vabadussamba püstitamiseks koha leidmiseks, parkla rajamiseks ja lähiümbruse haljastuse planeerimiseks, 2005

Tammiku ja Paju maaüksuse detailplaneeringu eskiis, Tartumaa, 2007

 

 

Uuringud

Viljandi Lossipargi hoolduskava 2022-2031, 2021

Vääna mõisa pargi muinsuskaitse eritingimuste koostamine, 2019

Saue Tammiku hoolduskava, 2019

Vana-Vigala allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019

Käru allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019

Kodasoo allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019

Kostivere allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019

Kiiu allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019

Kolga allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019

Alavere allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019

Tuhala allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019

Vasalemma allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019

Lelle allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2019
Haiba allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Ingliste allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Järlepa allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Kumna allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Lohu  allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Maardu allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Paunküla allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Ravila allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Tohisoo  allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Vääna allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Olustvere allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Pootsi allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Matsalu allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Suuremõisa allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Pädaste allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Aa allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Avanduse allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Triigi allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Rohu allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Mädapea allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Saka allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Iisaku allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Kaitsealuste üksikobjektide Meriküla mänd, Mehide männid, Jõemetsa valge lepp seisukorra dendroloogiline 

inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2018

Sangaste allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2017

Kiidjärve allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2017

Kuremaa allee seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskava koostamine, 2017

Viimsi mõisa pargi hoolduskava 2017- 2028, 2017

Helme mõisa pargi hoolduskava 2017-2028, 2017

Saue mõisa pargi dendroloogiline inventeerimine, 2016

Alavere pargi hoolduskava 2016-2025, 2016

Vääna mõisa pargi hoolduskava 2016-2025, 2016

Vasta mõisa pargi hoolduskava 2015-2024, 2015

Kolga mõisa pargi hoolduskava, Harjumaa, 2015

Are mõisa pargi hoolduskava, Pärnumaa, 2015

Mõniste pargi hoolduskava, Valgamaa, 2014

Karisöödi pargi hoolduskava, Valgamaa, 2014

Valgjärve mõisa metsapargi hoolduskava, Põlvamaa, 2012

Kaelase mõisa pargi ajalooline õiend ja hoolduskava, Pärnumaa, 2010

Peri pargi muinsuskaitse eritingimused, Põlva vald, Põlvamaa, 2010

Selja jõe maastikukaitseala ehituspiirangute analüüs, 2010

Mustvee kesklinna arengu visioon, linnaruumi analüüs, 2007

Arumäe kinnistu hooldustööde juhised, Viljandimaa, 2009

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekompleksi rajamisega kaasnevate mõjude keskkonnamõjude hindamine, 2006

kontaktid

Ettevõtte andmed

 

Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ
aadress: 

Lai 1-4,

51005 Tartu  

e-post: info@mab.ee
Tel: +372 525 5566

 

MTR registreering EP-10767406-0001
Muinsuskaitse tegevusluba VS 264/2006-E
Käibemaksukohuslase nr EE100704358
Arveldusarve nr: EE941700017000733933 Nordea Pank

 

Meie inimesed

 

Valdeko Lukken

büroo juhataja, volitatud maastikuarhitekt tase 7
+372 525 5566

valdeko@mab.ee

 

Kreeta Sipelgas

diplomeeritud maastikuarhitekt, doktorant

+372 50 57 569
kreeta@mab.ee

 

Ragne Nikkel

diplomeeritud maastikuarhitekt

ragne@mab.ee

 

Himansu Sekhar Mishra

MSc. Landscape Architecture, MSc. Urban Planning , B. Architecture

Nimi
E-post, telefoni number
Objekti asukoht
Katastriüksuse number
Päring

Võta meiega ühendust