Viimsi mõisa pargi hoolduskava 2017-2026

Seletuskiri

Dendroloogilise hinnangu plaan

Olemasoleva olukorra plaan

Väärtuste plaan

Probleemide plaan

Hooldustööde plaan

Lisa 1 Dendroloogilise hinnangu tabel
Lisa 2 Keskkonnaameti kooskõlastus
Lisa 3 Muinsuskaitseameti kooskõlastus

 e-post: info[at]mab.ee           Copyright Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ 2001-2019