Maastikuarhitektuuri Stuudio                                                  
 
Emajõgi Küüni tänaval, perfomance kohupiimavärviga
26. aprill 2010 Tartus


Emajõe* kohupiimavärvi retsept:
- kohupiim                    6 kg
- booraks                      200 g
- värnits                       0,5 l
- kriit                           8 kg
- sinine värvimuld         200 g
- metüültselluloos          150 g
- vesi                           8,6 l
- kanamuna                  6 tk

* Emajõe 20korda vähendatud kontuur tänavaasfaldil, värvitavat pinda 78 m².

Tartu linnavalitsus eesotsas abilinnapea Margus Hansoniga pakkus linnarahvale võimaluse Küüni tänava remondi eel end loominguliselt välja elada - teha grafitit ja asfaldijoonistusi või kirjutada tänavale luuletusi ja häid soove. 
Maastikuarhitekt Valdeko Lukken registreeris ka oma idee:
joonistada TTÜ Tartu Kolledži maastikuarhitektuuri tudengite abiga  Küüni tänavale Emajõgi (Tartu linna ja lähiala piires). Emajõe kontuur  vähendati 20 korda ja paigutati looklema Küüni tänavale. Lisaks jõele on välja toodud ka erinevad objektid nt sillad ja Lodjakoda. Kuigi Küüni tänaval lonklev Emajõgi võtab palju väärtuslikku kunstikrundipinda, seob see omakorda kogu tänavalõigu tervikuks. 
 Emajõe mahamärkimine sildade kontuurid Esimesed triibud
Kõik huvilised said käed külge lüüa ja värvida kohupiimavärviga Emajõge Küüni tänava asfaldile. Aktsioonis olid maastikuarhitektuuri üliõpilased ja mööduvad tartlased väikesed ja suured. Kolmetunnise töö käigus osales ca kakskümmend viis inimest.

Juba 10 aastat tagasi toimus samalaadne üritus. 2000 aasta kevadel korraldasid tolleaegsed maastikuarhitektuuri tudengid Euroopa Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste aastakonverentsi "Maastik kahe liidu vahel", mille raames toimus sealsamas Küüni tänaval workshop värvitud saepuruga. Siis asfaldi määrimiseks luba ei saadud. Euroopa maastikuarhitektuuri tudengid tegid tänavakunsti kilest 2x2m aluste peale.

Osa TTÜ Tartu Kolledži maastikuarhitektuuri üliõpilaste õppetööst aine sissejuhatus erialasse “Linn ja jõgi” raames on toimunud Emajõe kaldaalade analüüs. Ülesandeks oli skitseerida kaunemaid paiku Emajõe ääres, kirjutada luuletusi, et suhestuda ise Emajõega ja tunda tema mõju. Vaadeldi Emajõge kaldalt ja paadist. Seejärel käidi hindamas Emajõe kaldaalade puhkeväärtust Tartu linnas. Arvamust Emajõe kaldaalade kasutamise kohta küsiti ka linnakodanikelt. Küsitlusel osales 252 inimest.

Miks sellist asja teha?

  • Panna inimesi mõtlema Emajõest kui võimalusest, mitte takistusest
  • Värvimise kui tegevusteraapia käigus suhestuda paigavaimuga
  • Luua võimalus näha Emajõe kulgemist suurel kaardil linnaruumis ja hoomata vahemaid
  • Teavitada keskkonnasõbraliku värvi isetegemise võimalusest
  • Katsetada kohupiimavärvi kestvust välitingimustes, veekindlust lisasid nii värnits kui kanamunad
  • Tutvustada maastikuarhitektuuri erinevaid tahke… milleks on ka ajutine tänavakunst

Täname:
Andres Randma, värvi konsultatsiooni eest
maamõõtjat Aivar Palumaad (OÜ Teegeodeesia) jõe mahamärkimise eest
TTÜ Tartu Kolledži 1 kursuse tudengeid
Maastikuarhitektuuri Bürood, kes toetas värvikomponentide ostmist

Artiklid meedias:
http://www.tartupostimees.ee/?id=255224
http://www.tartupostimees.ee/?id=255595
http://uudised.err.ee/index.php?06201862

Järeldus kohupiima (kaseiin) värvi kasutusest välitingimustes:
Kohupiimavärv värnitsa ja muna lisandiga
kannatab kasutada ajutisteks värvitöödeks ka välistingimustes. Meie näite puhul on pidanud värv asfaltpinnal pidanud vastu  nädala, kusjuures vahepeal on ka sadanud vihma. Niiskes keskkonnas läheb värvikiht pehmeks ja hakkab kriitima. 

 

Maastikuarhitektuuri Stuudio MTÜ e-post: valdeko(at)mab.ee